CHỨNG NHẬN

HUY CHƯƠNG VÀNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
.
CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 22000
 

.
XÁC NHẬN CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH ATTP - BỘ Y TẾ
 
.